I Ogólnopolski Konkurs Inżynierski BEST Engineering Competition - radio, kamera na żywo!

Konkurs odbywa się na 5 uczelniach technicznych w Polsce i składa się z 3 etapów: testu kwalifikacyjnego, eliminacji i dwudniowego finału w Krakowie.

Test kwalifikacyjny to pytania o podstawowe prawa fizyczne np. związane z mechaniką, jak i pytania wymagające od uczestników kreatywności np.Jesteś na bezludnej wyspie, masz scyzoryk. Co z nim zrobisz? :)

Eliminacje odbywają się tego samego dnia na wszystkich pięciu uczelniach. Studenci staną przed zadaniem skonstruowania prostej maszyny, urządzenia z elementów, które zaproponują organizatorzy. Tymi elementami mogą być np. przewody, diody, deski, karton, gwoździe, taśmy itp. Skonstruowane urządzenie będzie musiało spełniać określone warunki zadane w treści zadania. Uczestnicy zatem będą musieli się wykazać znajomością fizyki czy mechaniki, jak i inżynierskimi zdolnościami. Nie zaszkodzi też trochę kreatywności.

Finał Konkursu odbywa się w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.bec.best.org.pl.

Ice-Net wsparł konkurs pomocą techniczną. Pomogliśmy zorganizować transmisję na żywo obrazu i dzwięku do sieci Internet podczas tej imprezy.

Zapraszamy wszystkich na transmisję 17.05.2007!
Copyright © by Ice-Net 2004-2008
copyrightnote